Så kan läkemedel för barn bli säkrare

Bred samverkan viktig för ökad kunskap om barn och läkemedel.

Uppdaterade behandlingsrekommendationer, digitalt informationsmaterial till vårdnadshavare och samverkansmöten är några av de insatser som gjorts under året för att främja säker och effektiv användning av läkemedel till barn.

Kommande år planeras exempelvis ett förberedande arbete för att se hur myndigheten kan stärka barns och ungdomars kunskap om läkemedel, skriver Läkemedelsverket.