Herpesvirus som vapen mot svåra hjärntumörer hos barn

Barn och unga med svårbehandlade hjärntumörer tycks kunna få hjälp av genetiskt förändrade herpesvirus. Det visar en tidig, liten studie som nyligen publicerades.

Barn och unga med elakartade och snabbväxande tumörer, höggradiga gliom, fick en ökad överlevnad efter att ha behandlats med genetiskt förändrade herpesvirus. Alltså samma virus som orsakar munsår. Det visar en mindre, tidig (fas I) studie som presenteras i den vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicine.

Herpesvirus simpex typ 1 (HSV-1) infekterar naturligt celler i det perifera och centrala nervsystemet. Därför är hjärntumörer ett idealiskt mål för en sådan terapi. Forskarna använde genteknik för att generera ett modifierat herpesvirus, som kunde infektera tumörceller, men inte normala celler.

– Onkolytiska virus är ett relativt nytt, men ändå redan etablerat forskningsfält, som ännu inte nått kliniken, så det här är en väldigt spännande studie, säger Klas Blomgren, professor i pediatrik vid Karolinska institutet och barnonkolog på Karolinska universitetssjukhuset, som forskar på hjärntumörer.

Klas Blomgren, barnonkolog Karolinska sjukhuset

Fungerar på två sätt

Metoden går till så att man för in modifierade virus direkt i hjärntumören via en infusionspump. Forskarnas mål var att tumörcellerna skulle attackeras direkt – men det verkar också som att immunförsvaret reagerade och skapade en mer långverkande immunrespons.

Forskarna upptäckte nämligen att antalet tumörinfiltrerande lymfocyter ökade. Tumörinfiltrerande lymfocyter är celler som aktivt attackerar och förstör de celler som utgör en tumör. Dessa lymfocyter är kroppens naturliga försvar mot cancer. Analyser av tumörvävnaden före och efter behandlingen visade att lymfocyterna ökat inom två till nio månader efter att patienterna fått infusionen med viruset.

Det kan i förlängningen innebära att forskarna kan vara en effektiv immunterapi för barn med hjärntumörer på spåren, sade Gregory Friedman, försteförfattare till studien, vid AACR, American for Cancer Research årliga möte 2021.

– Dessa fynd är både viktiga och uppmuntrande. Barntumörer är överlag immunologiskt ”kalla”, det vill säga de aktiverar inte immunförsvaret, medan många tumörer hos vuxna har hunnit samla på sig så mycket felaktigheter under årens lopp att immunsystemet identifierar dem som avvikande och därmed immunologiskt ”varma”. Att immunförsvaret aktiveras av den här behandlingen kan i sig hjälpa kroppen att bekämpa tumörerna, men det ger också bättre förutsättningar för eventuell immunterapi, säger Klas Blomgren.

Ny potentiell behandling

Syftet med studien var att undersöka om det modifierade viruset var säkert och vilka doser som var tolererbara. Virusbehandlingen undersöktes också enskilt eller i kombination med strålning.

Överlevnaden ökade för de 12 patienterna i studien, som var mellan 7 och 18 år. Med nuvarande behandlingar är överlevnaden vid den här typen av tumörer på strax över 5 månader i median. Men resultaten från studien visar att den totala överlevnaden hamnade på 12,2 månader efter virusterapin, och att 36 procent av patienterna levde fortfarande efter 18 månader.

Nu hoppas forskarna att metoden ska resultera i en ny typ av behandling för hjärntumörer, som är mer effektiv och mindre skadlig än cytostatika, kirurgi och strålning.

– Även om vi behöver ytterligare undersöka detta i en fas II-prövning, så tyder våra resultat på att onkolytisk immunoviroterapi med ett modifierat munsårvirus är ett säkert och potentiellt effektivt tillvägagångssätt för att behandla barnens höggradiga gliom, sade Gregory Friedman.

Gregory Friedman är professor i pediatrik vid University of Alabama i Birmingham (UAB), forskare vid UAB O'Neal Comprehensive Cancer Center, och chef för utvecklingsterapi för Alabama Center for Childhood Cancer and Blood Disorders vid UAB.

Här kan du läsa hela studien.

Fakta: Onkolytiska virus

Onkolytiska virus är "naturligt förekommande eller genetiskt modifierade virus som infekterar och förökar sig inuti cancerceller för att sedan spräcka cellerna och släppa ut stora mängder nya virus. Dessa kan i sin tur infektera närliggande cancerceller.