Musikterapi kan hjälpa barn som behandlas för leukemi

Musikterapi kan ha en gynnsam effekt hos barn som genomgår en transplantation av blodstamceller, en krävande behandling för barn med aggressiv leukemi. Bland annat sänks pulsen hos barnet, vilket tyder på att stressen minskar och livskvalitén ökar. Det visar forskning som finansierats av Barncancerfonden.

Den 13 november håller Kungliga Musikaliska akademien, Kungliga Musikhögskolan och Karolinska Institutet ett symposium om musikterapi: Musikterapi – forskning och klinisk intervention.

En av de medverkande är Lena Uggla, musikterapeut på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Huddinge och Solna, som disputerade förra året vid Karolinska Institutet. Hennes forskning visar att musikterapi kan vara till hjälp för barn som genomgår en hematopoietisk stamcellstransplantation (HCST), en etablerad behandling för barn med bland annat aggressiv leukemi.

En stamcellstransplantation är en krävande behandling som också innebär att barnet är inneliggande isolerat på sjukhus i mellan fyra till sex veckor, bland annat på grund av att immunförsvaret blir nedsatt.

- Både barnet och föräldrarna upplever en stark stress i samband med stamcellstransplantationen. I våra studier har vi undersökt om musikterapi kan påverka barnen fysiologiskt och psykologiskt, vilka erfarenheter och känslor barn och föräldrar får av musikterapin, säger Lena Uggla.

Barnet styr

I musikterapin som Lena Uggla tillhandahåller erbjuds barnen, samt de föräldrar och syskon som vill, att uttrycka sig med musik; att få spela, sjunga, improvisera, skapa, lyssna, måla och röra sig till musik. Musikterapin utgår från barnets vilja, lust och behov. Det finns inga krav på förkunskaper och musikterapin anpassas helt till barnets fysiologiska och psykologiska status.

 - Det viktiga är att terapin utgår från barnet, att barnet bestämmer och styr. I resten av tillvaron på sjukhuset har barnen mycket liten makt och bestämmanderätt, men i musikterapin får barnet styra helt; vilket instrument det vill pröva, vilka ljud det vill uttrycka sig med, om jag, som musikterapeut ska vara med och spela i någon form, om vi ska sjunga eller om barnet inte orkar göra något alls. Det är också okej. Barnet är helt i fokus.

Pressbild

Stressen minskade
Lena Ugglas forskning visar att musikterapin påverkade barnen på flera olika positiva sätt.

- Vi registrerade att pulsen blev lägre efter musikterapin, vilket indikerar att de känner sig lugnare och kan tyda på minskade stressnivåer. Vi mätte pulsen morgon och kväll, och det visade sig att effekten av musikterapin höll i sig flera timmar, upp till fyra till åtta timmar, efter vår terapisession.

Barnen upplevde också att deras livskvalitet förbättrades av musikterapin. De blev på bättre humör och deras oro minskade. Musikterapi visade sig vara ett viktigt stöd för att klara av behandlingsperioden på sjukhuset.

- Vår tredje studie visade att barnet genom musikterapi upplevde att deras förmåga och kompetens stärktes. Musikterapin gav också möjlighet för barnet att reglera sina känslor i samspel med musikterapeuten.

Kraftfulla egenskaper

I sin vardag arbetar Lena Uggla som musikterapeut på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna och Huddinge. Där träffar hon barn på olika avdelningar för individuell musikterapi.

- Drömscenariot är ju att musikterapi skulle vara en integrerad del inom hälso- och sjukvården. Musikterapi är en internationell, evidensbaserad terapiform som kan vara betydelsefull för såväl förtidigt födda barn som demenstillstånd.

- Musikens egenskaper är kraftfulla; musik kan reglera känslor, minska stressnivåer och stärka upplevelsen av anknytning, tillhörighet och våra sociala band. Dessa aspekter är centrala i musikterapibehandling i sjukhusmiljö, säger Lena Uggla.

 

Läs Lenas avhandling, Music therapy - an intervention effecting quality of life and health in children going through hematopoietic stem cell transplantation. här.

 

Vill du veta mer om musikterapi?

Delta i ett symposium om musikterapi 13 november 2020

Musikterapi – forskning och klinisk intervention är ett arrangemang av Kungliga Musikaliska akademien, Kungliga Musikhögskolan och Karolinska Institutet. Symposiet hålls på engelska den 13 november, på plats på Karolinska Institutet i Solna.

Symposiet livesänds och man kan delta digitalt. Anmälan krävs.

Lär dig mer om musikterapi på Musikbojen.