IVF kan kopplas till barncancer

Vissa sällsynta cancerformer tycks vara snäppet vanligare hos barn som blivit till via provrörsbefruktning. Det visar den hittills största studien på området.

Den hittills största studien på området IVF och barncancer antyder att barn hade 28 procent högre sannolikhet för embryonala cancertumörer under de första levnadsåren om mamman blivit gravid med hjälp av in vitro fertilisering, IVF. Det skriver Dagens Medin.

Amerikanska forskare bakom studien understryker dock att antalet cancerfall var få totalt sett. De anser inte att par ska sluta med provrörsbefruktning till följd av dessa nya fynd.

Det går inte heller att specifikt säga att det är den assisterade befruktningen som är orsaken. Det kan också vara så att exempelvis mammans nedsatta fertilitet kan ha betydelse för cancerutveckling hos barnet.

Läs abtract till studien här.