Luftkylare ska förebygga smärtor i munnen hos cancersjuka barn

En av de vanligaste – och smärtsammaste – biverkningarna av cytostatika- och strålbehandling är mucosit, att sår och blåsor i munnen utvecklas. Gustaf Ljungman vid Uppsala universitet får ett projektanslag i medicinsk teknik från Barncancerfonden för att fortsätta arbetet med en luftkylningsanordning som ska förebygga att problemen uppstår.

Gustaf Ljungman, överläkare i barnonkologi på Akademiska sjukhuset i Uppsala och professor i pediatrik vid Uppsala universitet, får ett av Barncancerfondens projektanslag inom medicinsk teknik. Han beviljas 1,6 miljoner kronor för att tillsammans med sitt forskarteam fortsätta arbetet med en metod som ska minska förekomsten av smärtsamma blåsor och sår i munnen till följd av en cancerbehandling hos barn.

Oral mucosit är en vanligt förekommande biverkning av cytostatika och strålbehandling hos både barn och vuxna då kroppens celler och slemhinnor drabbas hårt.

– Det här anses vara en av de mest plågsamma biverkningarna av cancerbehandling, och åtföljs av smärta, svårigheter vid näringsintag, ökad risk för infektioner och försenade behandlingar. Tyvärr klarar inte alla barn den idag vanligaste kylbehandlingen med is, vilket leder till sämre resultat av de förebyggande insatserna. Därmed finns det ett behov av ytterligare utveckling inom området, säger Gustaf Ljungman.

Gustaf Ljungman och hans team har utvecklat en teknik för oral kryoterapi för att kyla ner munnen under behandling. Patientens mun kyls ner genom att kall luft strömmar in i munnen via ett specialdesignat munstycke. På så sätt hoppas forskarna kunna minska risken för blåsor och sår att utvecklas och därmed lindra smärtan det orsakar.  

– Exakt hur kylning förebygger oral mucosit är inte helt klarlagt. Hypotesen är att kylning av munslemhinnor leder till en lokal sammandragning av blodkärlen vilket leder till minskad genomblödning och en sänkt ämnesomsättning i cellerna i munslemhinnan. Detta leder i sin tur till en minskad lokal toxicitet av cytostatika och strålning och resulterar i minskad cellskada.

Gustaf Ljungman är också en av forskarna bakom en rapport om smärta hos barn och unga, inklusive barn med cancer, som publicerades i tidskriften The Lancet Child & Adolescent Health i januari.

Forskarna kom fram till att kunskapen om  långvarig smärta hos barn generellt ofta brister inom sjukvården och att allt för lite görs för att hjälpa barn och unga med diagnostik och behandling av smärta.  Rapporten visade också att vården skulle förbättras om fler smärtläkemedel testades på barn.

– Det kan förekomma att smärtbehandlingen hos barn med cancer inte alltid är optimal, men som regel är den förhållandevis bra i Sverige och jag tycker att medvetenheten om smärtproblem hos denna grupp ändå är relativt bra.

Barn som behandlas med cytostatika ska få forskarhjälp med smärtsamma biverkningar

Barn som behandlas för cancer riskerar att drabbas av smärtsamma sår i munnen och magtarmkanalen. I dagsläget saknas beprövade resultat för hur dessa barn ska behandlas. Det hoppas Gustaf Ljungman, docent och överläkare vid Uppsala Universitet, kunna ändra på genom sin forskning.

Läs mer

Hur får man barnet att äta?

Cancermediciner kan påverka smak- och luktsinnet.

Läs mer