Barn som behandlas med cytostatika ska få forskarhjälp med smärtsamma biverkningar

Barn som behandlas för cancer riskerar att drabbas av smärtsamma sår i munnen och magtarmkanalen. I dagsläget saknas beprövade resultat för hur dessa barn ska behandlas. Det hoppas Gustaf Ljungman, docent och överläkare vid Uppsala Universitet, kunna ändra på genom sin forskning.

Mucosit, dvs. sår i slemhinnor, till exempel munnen, är en vanlig och smärtsam biverkning av cancerbehandling som drabbar mellan 50 och 80 procent av de barn som genomgår behandling med cytostatika. Gustaf Ljungman, docent och överläkare på barnonkologiska kliniken vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala, arbetar med multicenterstudier om olika behandlingar som kan hjälpa barn som har drabbats av mucosit. Flera olika behandlingar kommer att testas för att se vilka som uppvisar bäst resultat. Den inledande behandlingen som kommer testas är kryoterapi, som innebär att man kyler ner munnen med is så att blodkärlen drar ihop sig. På så sätt minskar blodflödet och cytostatikan får svårare att nå munslemhinnan där cellerna delar sig snabbt och är sårbara. Inför en stamscellstransplantation är risken för mucosit extra hög. Då ges mycket höga doser av cytostatika som ofta påverkar slemhinneceller i munnen.

– Första steget i vår forskning är att undersöka om is är en bra förebyggande behandling eller inte. Vi vet att det fungerar väl hos vuxna, men inget om hur det är hos barn eller om barnen klarar av att kyla munnen så lång tid som krävs. Nästa steg innebär att undersöka behandlingar när mucosit väl har uppstått och hur de fungerar, säger Gustaf Ljungman. Då kan behandling med läkemedlet klonidin vid morfinbehandling vara ett alternativ.

Ett ytterligare ben i forskningen är att erbjuda barnen så kallad ACT-terapi, Acceptance and Commitment Therapy som är en relativt ny form av kognitiv beteendeterapi. Denna terapi har visat sig fungera hos vuxna med långvarig och akut smärta. Nu är nästa steg att se om den även kan hjälpa barn med svåra smärtor. Tanken är att barnen ska få mentala verktyg som de kan använda när de känner obehag och smärta.

– Målet med min forskning är att minska lidandet som är förknippat med de här symtomen och försöka hitta lösningar på hur de kan undvikas. Smärta är ett av de symtom som skapar mest obehag hos mina patienter. Jag hoppas att min kunskap kan ändra på det, avslutar Gustaf Ljungman

 


Forskningen presenteras på Hopp&Framsteg

Gustaf Ljungman är en av de cancerforskare som presenterar sin forskning på konferensen Hopp&Framsteg den 4 november. Hopp&Framsteg är ett årligt forum där forskare själva berättar om sina resultat och framsteg inom barncancerområdet. Konferensen inleds av Barncancerfondens nya generalsekreterare Per Leander och därefter presenteras aktuell forskning inom tre fokusområden: hjärntumörer och neuroblastom, leukemier samt nya behandlingar.

Tid: Onsdagen den 4 november kl. 16.00- 19.15
Plats: 
Bonnier Conference Center, Torsgatan 21, Stockholm
Anmälan görs till maria.tegin@barncancerfonden.se eller på Barncancerfondens webbplats.
Hela programmet för Hopp&Framsteg finns här.


Mer information

Läs gärna artikeln om Gustav Ljungmans forskning i Barncancerrapporten 2015. Rapporten finns för beställning eller gratis nedladdning här.

Se gärna också Barncancerfondens skrift om mun- och tandvård under cancerbehandling