Så ska de sista cancercellerna dödas

Det immunterapeutiska läkemedlet Blindcyto, som används för att behandla barn med ALL, har fått ett utvidgat användningsområde.

En del patienter kan, efter att ha genomgått cytostatikabehandling för ALL, ha ett fåtal cancerceller kvar, Minimal Residual Disease, (MRD). Detta trots att inte har några symptom eller sjukdomstecken kvar. MDR ökar risken för återfall påtagligt och försämrar prognosen betydligt.

Nu har en stor studie visat att behandling med det immunterapeutiska läkemedlet Blincyto kan minska andelen återfall och ge en ökad överlevnad, och EU-kommissionen har beslutat att godkänna det för behandling av ALL-patienter med MRD.

– Det faktum att EU-kommissionen nu för första gången godkänner ett läkemedel för behandling av MRD är ett hoppingivande tecken på en framväxande insikt om hur viktigt det är att behandla bort de sista cancercellerna, säger Per Bernell, hematolog och en av Sveriges främsta experter på ALL, till Onkologi i Sverige.

I november 2015 godkände EU-kommissionen Blincyto (blinatumomab) för behandling av vuxna med Philadelphiakromosomnegativ CD19-positiv pre-B ALL som inte svarade på behandling eller återkom. Hösten 2018 utvidgades indikationen till att även omfatta behandling av barn från ett års ålder.