Näsvibrator kan minska sena komplikationer efter hjärntumör

Efter en strålning av hjärnan startar en inflammation som åldrar hjärnan och gör den känsligare för påfrestningar. Men mekanisk stimulering i näshålan tycks hejda denna process. Nu får Klas Blomgren, professor i pediatrik vid Karolinska Institutet, ett anslag i medicinsk teknik från Barncancerfonden, för att studera fenomenet.

Idag överlever cirka 80 procent av alla barn som behandlas för hjärntumörer. Men behandlingarna är tuffa och skadar ofta omkringliggande vävnad. Överlevnaden sker till ett högt pris i form av sena komplikationer som kan yttra sig som hjärntrötthet, nedsatt intellektuell förmåga och en störd tillväxt.

– Vi vet att strålning mot hjärnan ger upphov till en inflammation, sannolikt kronisk, som accelererar åldrandeprocessen och gör hjärnan ännu känsligare för andra påfrestningar, säger Klas Blomgren, barnonkolog och professor i pediatrik vid Karolinska Institutet.

Inflammation styrs av en serie mycket komplexa, ofullständigt kända mekanismer, och än har forskarna inte hittat något sätt att hejda inflammationen med läkemedel.

Under flera års tid har Klas Blomgren och hans forskarkollegor undersökt en metod för att hejda inflammationen som vilar på kroppens egna sätt att reglera inflammatoriska mekanismer. Genom att mekaniskt stimulera det autonoma nervsystemet tycks kroppen själv börja läka inflammationen. Den mekaniska stimuleringen sker genom att patienten får en luftfylld gummiblåsa i ena näshålan som vibrerar på ett mekaniskt sätt.

– Det fiffiga är ju att vi använder kroppens egna signalsystem för att återställa balansen – om det nu är det vi gör. Det återstår mycket arbete innan vi förstår både om denna metod fungerar, och i så fall hur den gör det, säger Klas Blomgren.

Eftersom detta är en ny metod och forskarna inte kan förklara varför den fungerar så bra som den tycks göra, så har de stött på en del befogad skepsis.  Men som det verkar återställer metoden kroppens inflammatoriska jämvikt – helt utan biverkningar. I projektet vill forskarna nu kartlägga vilka inflammatoriska signalvägar som påverkas, både i hjärnvävnad och i kroppens perifera immunsystem.

Klas Blomgren hoppas att det här kommer att öka förståelsen om strålningsinducerad inflammation och vilka system som ligger bakom de sena komplikationer vi ser hos dagens barncanceröverlevare.

– Om de sena komplikationerna kan minskas skulle de botade individerna kunna leva ett friskare liv. Det skulle också minska lidandet för de drabbades familjer och reducera de medicinska och sociala kostnaderna för samhället, säger Klas Blomgren.

Klas Blomgren får 1 600 000 under två år för projektet ”Återställning av inflammatorisk jämvikt för att motverka hjärnskada efter strålbehandling”.

Litium kan skydda hjärnan vid strålbehandling

Många barn som strålbehandlas för hjärntumör drabbas av kognitiva komplikationer som påverkar skolgången. Preliminära studier visar att litium kan minska strålskador och återskapa skadade nervceller.

Läs mer

Efter strålning: Så ska nedbrytningen av hjärnan stoppas

Forskare har fått ny kunskap om vad som händer med barns hjärnor när de strålas. Den kan leda fram till att man i framtiden bättre ska kunna skydda mot processerna som bryter ner hjärnan och orsakar sena komplikationer.

Läs mer