Ny kunskap om "gaspedal" vid cancer

Forskare har för första gången fångat hur proteinet MYC, som spelar en central roll i cancer, binder till ett nyckelprotein och styr viktiga funktioner i cellen.

Proteinet MYC reglerar många viktiga funktioner i friska celler. Men MYC är ofta kraftigt överaktiverat i aggressiva tumörer, där det fungerar ungefär som en gaspedal som fastnat, 

Mekanismerna för hur MYC utövar sina funktioner i celler är till stor del outforskat. 

I en ny studie gjord i samarbete mellan forskare vid LiU och Princess Margaret Cancer Center i Toronto, Kanada, har forskarna tittat på mekanismerna för hur MYC beter sig i celler.

På sikt kan den nya kunskapen bidra till möjligheter att utveckla cancerläkemedel som stör MYC:s funktion i tumörceller, skriver LiU-Nytt, ett nyhetsbrev från Linköpings universitet.

Studien, Multiple direct interactions of TBP with the MYC oncoprotein,  har finansierats med stöd från bland andra Barncancerfonden.