Car T-cellterapi godkänd för barn med ALL

Rådet för nya terapier, NT-rådet, har godkänt Car T-cellsterapin Kymriah till barn och unga vuxna med svår akut lymfatisk B-cellsleukemi.

– Det känns bra att svensk sjukvård får tillgång till behandlingsformen. Från vår sida har det varit angeläget att arbeta med ärendet så snabbt som möjligt eftersom det handlar om väldigt svårt sjuka patienter, säger Gerd Lärfars som är ordförande i NT-rådet till Dagens Medicin.

NT-rådet kommer snart med ett utlåtande om terapin kan användas även vid aggressiva former av lymfom.