Nya möjliga behandlingar mot neuroblastom med hjälp av AI

Forskare har med hjälp av en datoralgoritm tagit fram nya möjliga, lovande behandlingar mot neuroblastom, cancer i nervsystemet hos barn. Projektet är finansierat av Barncancerfonden.

Forskarna började med att ta fram en datoralgoritm som vägde samman stora mängder genetisk information och information om läkemedel från europeiska och amerikanska sjukhus och universitet. Sedan föreslog algoritmen nya behandlingsidéer som skulle kunna tänkas påverka sjukdomens grundmekanismer.

– Vi blev väldigt förvånade då algoritmen föreslog helt nya, väldigt spännande, behandlingsidéer som inte tidigare diskuterats, säger Sven Nelander, universitetslektor vid institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet och ansvarig för studien.

Fungerar på zebrafiskar

Forskarna valde ut totalt tio möjliga behandlingar att titta vidare på och ta vidare till labbet.  Alla tio behandlingarna visade sig ha effekt vid försök på cellnivå, men en av behandlingarna var extra spännande. Den bygger på att man stimulerar ett receptorprotein i nervsystemet som heter CNR2.

– Med den har vi gått vidare med försök i mer komplexa system, som zebrafiskar. Och vi har kunnat se att cancercellernas överlevnad försämrades och tumörtillväxten minskade, vilket känns väldigt spännande och hoppfullt, säger Sven Nelander.

Bilden föreställer ett zebrafiskyngel med cancerceller (gröna) i nervsystemet. Forskarna använde denna typ av djurmodell för att utvärdera nya behandlingar.

Nu ska forskarna bredda sig genom att gå tillbaka ett steg och titta på olika tumörformer med samma metod. Samtidigt går de också vidare och fördjupar tidigare resultat genom att samla data från mer specificerade barncancerregister. 

Viktigt med finansiering

Projektet har finansierats av Barncancerfonden och har precis fått ytterligare ett anslag för kommande år.

– Stödet från Barncancerfonden är oerhört värdefullt på flera sätt. Dels har det möjliggjort projektet som sådant, men jag vill även lyfta Barncancerfondens finansiering av forskningsinfrastruktur och nätverk som NBCNS, Neuralt Barncancernätverk i Sverige. Det är ovärderligt för oss forskare att ha ett sådant forum att utbyta kunskap och erfarenheter i.

Studien "Integrative discovery of treatments for high-risk neuroblastoma" presenteras i det senaste numret av vetenskapstidskriften Nature Communications.