Bättre prognos för barn med leukemi

Sofie Degerman, forskare vid institutionen för medicinsk biovetenskap på Umeå universitet, har fått ett treårigt anslag på 1,5 miljoner kronor för att fortsätta sin forskning om uppkomst och prognos vid barnleukemi.

– Det känns fantastiskt kul och viktigt att vi får ett fortsatt stöd från Barncancerfonden!

Sofie Degerman och hennes forskningsgrupp fokuserar på att öka förståelsen av hur leukemicellerna fungerar på molekylär nivå, med fokus på det som kallas epigenetik. 

Epigenetik påverkar vilka proteiner som finns i en cell och hur cellen fungerar.

– Vi vill genom noggranna analyser av varje leukemiprov förstå hur epigenetik hänger ihop med canceruppkomst, svar på behandling och återfallsrisk.

Forskningen sker i samarbete med forskare inom Norden, och proverna som de studerar finns samlade i lokala biobanker samt i den unika Nordiska biobanken för barnleukemi.

Idag finns få biologiska kännetecken vid T-cellsleukemi, som gruppen fokuserar på.

– Vi tror att det är viktigt att identifiera subgrupper som kanske behöver behandlas på olika sätt i framtiden beroende på de molekylära förändringar som skett i leukemicellerna.

Sofie Degerman forskar även på telomererna betydelse vid cancer. De sitter längst ut på våra kromsoner och har betydelse för åldrande och canceruppkomst.

– Resultaten från vår studie kommer att ge ny information om uppkomst och prognos vid leukemi. Vi hoppas att vi ska hitta nya mål för behandling som kan resultera i mindre biverkningar och förbättrad prognos, säger Sofie Degerman.