Fler målinriktade läkemedel för barn

En ny lag innebär att läkemedelsbolag i USA måste utreda effekten på barn innan de ansöker om godkännande av cancerläkemedel. Det kommer att innebära att barn får tillgång till många fler nya, målinriktade läkemedel.

En ny lag har trätt i kraft som innebär att ett läkemedelsbolag måste utreda effekten på barn innan de ansöker om att cancerläkemedel ska godkännas av FDA, United States Food and Drug Administration, USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet. Syftet är att barn ska få tillgång till de allra senaste behandlingarna.

- Det här är ett jätteviktigt steg mot att ge barn tillgång till nya mediciner på samma villkor som vuxna, säger Kerstin Sollerbrant, senior forskningsexpert vid Barncancerfonden.

Kerstin Sollebrant, Chef Forskning

Tidigare har detta inte varit ett krav, och eftersom studier på barn varit dyra och svåra att göra har de flesta nya läkemedel inte utretts för barn. Barn får därför fortfarande i huvudsak traditionella behandlingar, som strålning och cytostatika, vilka kan medföra svåra sena komplikationer. Detta trots att det finns molekylavvikelser som finns både hos barn och vuxna som målinriktade läkemedel skulle kunna ha effekt mot även vid cancerbehandling hos barn.

- Det är den molekylära mekanismen som avgör om barnstudier behöver göras, inte diagnosen i sig, säger Kerstin Sollerbrant.

Kerstin Sollerbrant sitter sedan ett år tillbaka som ledamot i Europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté för avancerade terapier, EMA, och hon hoppas att Europa snart ska se samma utveckling som USA.

­­- Just nu pågår ett stort arbete kring en ny Europeisk läkemedelsstrategi där Barncancerfonden kommer att bidra med synpunkter inom ramen för en öppen konsultation som nu genomförs. Strategin ska bland annat leda till en jämlik tillgång till nya mediciner i Europa och där är det ju viktigt att framhålla barnperspektivet och att jämlik tillgång inte bara betyder jämlik tillgång till läkemedel oberoende av land man bor i eller socioekonomiska förutsättningar, utan också att barn ska ha tillgång till läkemedel på samma villkor som vuxna, säger Kerstin Sollerbrant.

Läs mer här.