Bättre prognosmarkörer för ALL

Forskarna är ett steg närmare en ”mall” med prognostiska markörer, som gör att läkarna bättre kan skräddarsy behandlingen för barn som drabbats av akut lymfatisk leukemi, ALL.

Genom att undersöka antalet kopior av vissa variationer i genuppsättningen kan forskarna hitta diagnosiska/prognostiska markörer för sjukdomar.

I en tidigare studie har forskare upptäckt att en viss variation i genuppsättningen går att använda som prognostisk markör för riskgrupper för akut lymfatisk leukemi, ALL.  Nu har en mycket större studie, med flera svenska forskare involverade, bekräftat fynden.

Det innebär att forskarna nu är ett steg närmare en ”mall” med prognostiska markörer, som kan förbättra läkarnas förmåga att välja behandling utifrån prognos.

– Kunskapen kommer användas på svenska och nordiska patienter snarast – denna analys är en del av de analyser som bestämmer riskgrupp och behandling i det nya ALLTogether-protokollet, säger Mats Heyman, en av forskarna bakom studien.

ALLTogether, är ett nytt Europeiskt behandlingsprotokoll för ALL hos barn och unga vuxna, som Barncancerfonden är med och finansierar.

Tidigare forskning har visat att bättre prognostiska verktyg av den här typen har förbättrat överlevnaden avsevärt.

Mats Heyman

Namn: Mats Heyman

Titel: Docent, överläkare och senior forskare vid Karolinska instituteten

Mats Heyman är koordinator och ansvarig prövare för ALL Toghether.