Nytt möjligt läkemedel mot hjärntumörer hos barn

En medicin som används mot en viss typ av epilepsi kan vara effektiv mot medulloblastom, en aggressiv hjärntumör hos spädbarn och små barn. Det visar forskning finansierad av Barncancerfonden.

– I en ny studie har forskare från Uppsala universitet i samarbete med amerikanska och brittiska kollegor, hittat en ny potentiell behandling för medulloblastom. Det har visat sig att medicin som används mot en viss typ av epilepsi kan vara ett nytt sätt att behandla den elakartade hjärntumören. Det går till genom att en speciell mTOR hämmare kan ta sig över blod-hjärnbarriären och attackera tumören inne i hjärnan.

– Det här är mycket lovande fynd och om det här kan användas på barn med medulloblastom som inte svarar på vanlig behandling så vore det fantastiskt, säger Fredrik Swartling, som lett forskningsstudien som finansierats av bland andra Barncancerfonden.

Han säger att finansieringen från Barncancerfonden har varit absolut nödvändig för att kunna genomföra studien.

– Den bidrog indirekt till att vi kunde få en ökad förståelse för utvecklingen av dessa elakartade hjärntumörer och till att vi kunde hitta en ny behandling som vi hoppas kan fungera även kliniskt och ge färre biverkningar än de alternativ vi har idag.

SONY DSC

Hittat ursprungscellerna

Många medulloblastom hos spädbarn har förändringar i cancergenen MYCN, som driver på tumörtillväxt och metastasering till ryggmärgen vilket leder till en mycket dålig prognos. I den aktuella studien, som publiceras i Cell Stem Cell, odlade forskarna en viss typ av stamceller från hjärnan och kunde visa att MYCN snabbt kunde göra om dessa till cancerceller. Det tyder på att dessa celler sannolikt är ursprungsceller för medulloblastom hos spädbarn.

Aktiviteten hos MYCN styrs av en signalväg i cellen som kallas för Sonic Hedgehog-vägen. Signalvägen används vid normal hjärnutveckling, men den är ofta överaktiverad vid medulloblastom. Tidigare försök att bromsa signalvägen med olika läkemedel har inte fungerat så bra, eftersom det lett till allvarliga biverkningar.

Färre biverkningar

I försök att bromsa Sonic Hedgehog-vägen fann forskarna att ett protein som heter Oct4 aktiverade en annan signalväg, mTOR-vägen, vilket gjorde tumören mer aggressiv. När de då testade läkemedel som hämmade denna signalväg istället, så fick de väldigt fina resultat i djurförsök: Hjärntumörerna slogs snabbt ut, och metastaseringen i ryggmärgen blockerades.

En liknande mTOR-hämmare används för att behandla en viss typ av epilepsi hos barn som har den ärftliga sjukdomen tuberös skleros. Det har visat sig att sådana mTOR-hämmare har färre biverkningar än de läkemedel som tidigare använts i kliniska prövningar på barn för att bromsa Sonic Hedgehog-vägen.

Kliniska studier

Nu hoppas forskarna att läkemedelsföretag i samarbete med barnonkologer runt om i världen ska göra uppföljande kliniska studier för mTOR-hämmare för dessa spädbarn då andra precisionsmediciner har för allvarliga biverkningar och eftersom barnen är för unga för att få strålbehandling.

– Vi har visat att den subgrupp som drabbar spädbarn, så kallade SHH-medulloblastom, utgår från specifika humana embryonala stamceller som normalt bildar bakre delen av vår hjärna inklusive lillhjärnan. Vi vill nu gå vidare och se om vi kan utgå från humana stamceller för att göra liknande modeller för de andra tre subgrupperna av medulloblastom, och se om vi kan hitta lovande behandlingsalternativ även för dessa patienter, säger Fredrik Swartling.

Fakta: Behandling medulloblastom

Varje år drabbas cirka 100 barn av hjärntumörer i Sverige. Medulloblastom är den vanligaste typen av elakartad hjärntumör hos barn och spädbarn.

Strålning ingår i standardbehandlingen för medulloblastom och modern strålterapi har räddat livet på många barn med denna ofta aggressiva cancer. Men eftersom strålning ofta ger allvarliga biverkningar på unga barns normala hjärna ges sådan behandling inte till spädbarn.

En annan och förmodligen bättre lösning vore att ge en mer målinriktad behandling. Men för att etablera en sådan behandling måste den givetvis vara både effektivare och ge färre biverkningar än dagens behandling.