Ny metod kan förutse återfall av ALL

Genom ett ryggmärgsprov vid diagnostiserandet av ALL går det att förutspå om barnet har hög eller låg risk för återfall. Det kan leda till förbättrade och förfinade behandlingar av leukemi.

Vid olika typer av leukemier söker sig gärna leukemicellerna även till det centrala nervsystemet; hjärnhinnorna, ryggmärgsvätskan och hjärnan. Det kallas CNS-leukemi.

Idag ges en CNS-behandling till alla barn som drabbas av leukemi. Behandlingen innebär starka cellgifter som ges både till blodet och direkt i ryggmärgsvätskan. Detta eftersom en majoritet av barnen annars får återfall som startar i det centrala nervsystemet.

Allvarliga biverkningar

Läkemedlen är effektiva, men en tiondel av patienterna får allvarliga neurologiska biverkningar under behandlingen. En mindre grupp drabbas också senare av sena komplikationer i form av biverkningar i centrala nervsystemet till exempel epilepsi eller inlärningssvårigheter.

– Vi vill därför kunna minska CNS-behandlingen av barn som har låg risk för CNS-leukemi, och minska risken för behandlingsrelaterade biverkningar, säger Arja Harila-Saari, professor vid Uppsala Universitet och överläkare i barnonkologi på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

I en ny studie har hon och andra forskare därför undersökt ryggmärgsvätskeprover på 673 barn med ALL med flödescytometri. Då använder man en laserstråle för att undersöka celler i en vätska. Cellerna man letar efter kan man skilja ut med hjälp av antikroppar som binder i proteiner på cellytan. 

Känsligare metod

Forskarna hittade leukemiceller i ryggmärgsvätskan hos en fjärdedel av barnen, 25,4 procent, vilket är nästan dubbelt så många som med den gamla metoden med vanligt mikroskop. Barn med leukemiceller i ryggmärgsvätskan vid insjuknandet visade sig ha en högre risk för återfall, jämfört med de övriga barnen.

– Så studien visar att vår metod förbättrar detektionen av CNS-leukemi, den skiljer patienter med hög och låg risk för återfall och hjälper oss att individualisera behandlingen, säger Arja Harila- Saari.

Inom det nya europeiska leukemiprotokollet ALL-together görs nu fortsatta studier på CNS- leukemi.

– Vi fortsätter använda flödecytometrisk analys men letar efter även andra nya känsliga metoder för att upptäcka CNS leukemi. I framtiden vill vi minska användningen av CNS- behandling hos barn som har mycket låg risk för CNS leukemi, och därmed minska risken behandlingsrelaterade biverkningar. Samtidigt kunde vi intensifiera behandling hos de barn som har ökad risk för leukemiåterfall, säger Arja Harila-Saari.

Arja Harila-Saari och flera andra av forskarna bakom studien har finansiering från Barncancerfonden.

Läs hela studien här:

Flow cytometric detection of leukemic blasts in cerebrospinal fluid predicts risk of relapse in childhood acute lymphoblastic leukemia: a Nordic Society of Pediatric Hematology and Oncology study.

Akut lymfatisk leukemi

Akut lymfatisk leukemi (ALL) är den vanligaste formen av leukemi, cirka 90 procent av alla leukemifall. Det typiska för akut lymfatisk leukemi hos barn är att en viss sorts omogna celler, lymfocyter, som framför allt finns i benmärgen lyckas växa. Det gör att cellerna hämmar samt tränger undan den friska benmärgen.

Läs mer