Forskaren svarar: Barncancer ökar inte i Sverige

Barncancer rapporteras öka på flera håll i världen. Men i Sverige ligger andelen insjuknade barn konstant.

I förra veckan kom nyheten att allt fler barn drabbas av barncancer i Australien. Statistik visar att det också har skett en liten ökning i USA under de senaste årtiondena.

Även i Europa ser man en ökning. I en studie som publicerades i den vetenskapliga tidskriften The Lancet 2018 konstaterar man en liten ökning av cancer hos barn och unga under tjugoårsperioden 1991-2010. Men man ser också tecken på att andelen insjuknade är på väg att stabiliseras.

Men hur ser det ut i Sverige? Vi frågade Päivi Lähteenmäki, ansvarig för Barncancerregistret i Sverige.

– Vi ser att antalet nyinsjuknade barn varierar från år till år, men vi ser ingen ökande trend. Andelen insjuknade barn ligger stabil sedan många år, säger Päivi Lähteenmäki.

Hon har jämfört data från både Nationella Cancerregistret och Svenska Barncancerregistret. 

Vad kan anledningen vara till att det ökar i andra länder?

– Man har inte tydligt kunnat förklara detta, men mest sannolikt är att det är fråga om förbättrad registrering i länder som inte har lika lång tradition av att registrera nationellt som de nordiska länderna har, säger Päivi Lähteenmäki.

Förutom att registerföringen skiljer sig, så är det också olika hur diagnostiseringen ser ut. Vilka sjukdomar som klassas som cancersjukdomar kan också skilja sig åt mellan olika register – vissa länder och världsdelar har börjat anmäla också godartade tumörer till cancerregistret och andra inte.