Skräddarsydd immunterapi mot barncancer

Uppsalaforskaren Angelica Loskog har i över 15 år arbetat med immunterapi mot cancer – ett ämne som fick årets nobelpris i medicin. Med hjälp av ett forskningsanslag från Barncancerfonden hoppas hon nu kunna hitta en mer effektiv behandling för bland annat lymfom hos barn.

Angelica Loskog, professor i immunterapi vid Uppsala universitet har fått ett anslag på 2,4 miljoner kronor under tre år för att fortsätta sin forskning om immunterapi. Hon har intresserat sig för CAR T-cellsterapi (chimeric antigen receptor), en slags immunterapi, sedan 2002.

– Det känns jätteroligt att Barncancerfonden prioriterat vår forskning och kommer att möjliggöra våra studier kring nya typer av CAR T-celler. Vårt mål att ta fram nya, starkare behandlingar med CAR T-celler.

 CAR T-cellsterapi innebär att man förstärker kroppens eget immunförsvar, närmare bestämt T-cellerna, så att de bättre kan känna igen och döda tumörceller. En del av patientens blod tas ut och T-cellerna sorteras fram. T-cellerna får proteinet CAR på sin utsida, vilket gör att de blir bättre på att hitta och döda cancerceller.

Två typer av CAR T-celler har precis blivit godkända för kommersiell användning i Europa. De fungerar bäst på leukemier, även om de är användbara vid lymfom. Patienter med leukemi som inte svarat på konventionell terapi har kunnat bli helt cancerfria med CAR T-cellsterapi.

Konventionell terapi, som till exempel cytostatika, har även de nackdelarna att de kan skapa svåra biverkningar.

I det här projektet vill därför Angelica Loskog och hennes team ta fram nya typer av CAR T-celler som ska öka effekten vid behandling av lymfom.

–  ­­Det är viktigt att behandlingssvaren för lymfom blir lika bra som för leukemi. Detta kan även ge lärdomar om hur man får CAR T-celler att fungera för andra vanliga cancerdiagnoser. Det behövs nya behandlingar för de patienter som inte svarar på konventionell terapi och just CAR T-celler kan till och med ersätta konventionell terapi som cytostatika i vissa fall!

Donera en utelunch!

Den livsviktiga forskningen som Angelica bedriver kostar pengar. Tack vare våra Barnsupportrar kan vi finansiera henne och andra forskare. Genom att donera 100 kronor i månaden (kostnaden för en utelunch) är du också med i kampen mot barncancer. Varmt tack!

Bli Barnsupporter