Han söker ny behandling mot neuroblastom

Med hjälp av nya förbättrade försöksmodeller hoppas lundaforskaren Daniel Bexell på nya läkemedel mot neuroblastom – men också på att det ska gå att förstå tumörens mekanismer ännu bättre.

Med hjälp av tumörceller från patienter har Daniel Bexell och hans forskargrupp lyckats ta fram avancerade försöksmodeller i möss för barncancerformen neuroblastom som bättre speglar patienternas tumör.

– Det öppnar upp möjligheten att testa olika läkemedelskandidater – både nya och redan befintliga preparat, berättar Daniel Bexell i ett forskningsreportage från Lunds Universitet.

Tumörsnitt. De mörkare fläckarna är metastaser.

Ett problem har nämligen varit att det tidigare visat sig att nya lovande substanser mot cancer som testas på människa ofta fungerar sämre än vad de gjorde i labbet.

– En stor anledning är att de modellsystem man använt hittills inte efterliknar patienten tillräckligt bra, säger Daniel Bexell, i artikeln.

Daniel Bexell har forskningsanslag från Barncancerfonden för sin forskning om metastaterande neuroblastom.

Neuroblastom är en barncancer som ofta uppstår i binjuren. Neuroblastom som sprider sig (metastaserar) är i ibland mycket svårbehandlade. Delvis beror detta på att det inte funnits kliniskt relevanta modeller för att studera tumörens spridning.

– Tack vare de nya modellerna hoppas vi få bättre förståelse för vilka mekanismer som gör att ursprungstumören bildar sådana här metastaser, säger Daniel Bexell.

Projektet handlar att söka efter nya läkemedel som effektivt angriper tumörens spridning och som har effekt på svårbehandlade (resistenta) tumörer. Det kan leda till bättre behandlingsstrategier och därmed förlänga överlevnaden och öka livskvalitén för barn med neuroblastom.

Läs hela reportaget på Lunds universitets hemsida här.