Dags att söka vårens anslag hos Barncancerfonden

Nu är det dags att söka tjänstefinansiering, reseanslag, uppstartsbidrag samt bidrag till symposier, gästföreläsningar, forskarutbildningskurser, metodikstudier och utbildningskurser hos Barncancerfonden.

I januari och februari är sista ansökningsdag i flera av Barncancerfondens utlysningar, bland annat för tjänster, reseanslag och bidrag till olika kurser och utbildningar.

Tjänsterna som kan komma i fråga är 6-årig forskartjänst, 4-årig forskarassistenttjänst, postdoktortjänst, kliniska forskarmånader och doktorandbidrag för kliniker

Sista ansökningsdag för reseanslag, uppstartsbidrag, symposier, forskarutbildningskurser, metodikstudier och utbildningskurser och gästföreläsare är 15 januari. Sista ansökningsdatum för tjänster är 4 februari.

Här ansöker du.

Bilden: Nikolas Herold har en fyraårig forskarassistenttjänst hos Barncancerfonden och forskar om att minska cytostatikaresistens och utveckla nya kombinationsbehandlingar för barncancer.