Ny forskning om barncancer och covid-19

Hur har covid-19 påverkat barn med cancer och hur många barn under behandling har utvecklat immunitet? Dessa frågor ska nu besvaras i ett nytt forskningsprojekt vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Barn verkar drabbas i väldigt liten utsträckning av covid-19 och bland de barn som blir sjuka är symptomen generellt sett lindriga. Även om samma sak verkar gälla för barn med cancer ska forskare nu undersöka hur viruset påverkat barn under behandling. Arja Harila-Saari är professor och överläkare på barncancerkliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och leder det nya forskningsprojektet.

- I Sverige har vi under våren sett ett fåtal barn med cancer som blivit smittade av covid-19. De har dock drabbats lindrigt. Men vi tycker att vi behöver mer information och systematiska studier på hur många barn som faktiskt blivit smittade, hur sjukdomen tar sig ut och hur dessa barns förmåga att bygga antikroppar ser ut, säger hon.

Målsättningen är att testa alla barn som är under behandling på Akademiska sjukhuset för att få en överblick över hur stor andel av barnen som varit i kontakt med viruset och om de utvecklat immunitet i form av antikroppar. Forskarkollegan Anna Nilsson, barnonkolog och docent vid Karolinska sjukhuset, kommer även att titta på om barnen utvecklar cellulär immunitet, både så kallade minnes-B-celler som kan producera antikroppar över tid och T-cellsimmunitet. T-celler är en typ av vita blodkroppar som utgör en viktig del av kroppens immunförsvar och som kan påvisas efter covid-19. I en ny studie från Karolinska Institutet har forskare sett att fler personer i samhället har utvecklat immunrespons i T-cellerna än antikroppar mot covid-19. Därför vill man nu se om detta går att hitta hos barn med cancer.

För att jämföra barnens prover kommer forskarna att utgå från laboratorieprover och insamling av data från barnens föräldrar, patientjournaler och barncancerregister. Man kommer även att samla in prover från friska syskon till de barn som är under behandling.

- Då frågar vi även huruvida barnen och syskonen varit i skolan för att kunna se hur sjukdomen spritt sig och utvecklats trots att barnen levt ganska normala liv. För till skillnad från andra länder med bred samhällssmitta valde ju Sverige att inte stänga skolor. Insikterna kommer hjälpa oss att bli bättre rustade ifall det skulle komma en andra våg eller andra pandemier i framtiden, säger Arja Harila-Saari.

Projektet påbörjades i maj och beräknas pågå fram till årsskiftet 2021/2022. Arja Harila-Saari betonar att föräldrar till barn med cancer ska se på forskningen som ett sätt för läkare och forskare att få bättre förståelse för corona-viruset och framtida epidemier.

- Det saknas information och därför behöver vi forska på det här ämnet. Men baserat på den information vi fått från barncancerläkare från olika länder så är beskeden lugnande. Det verkar inte vara betydligt svårare sjukdom hos barn med cancer än andra barn. Vi ser att barnen generellt klarar det bra, säger hon.