Komplikationer efter högriskbehandling vid leukemi ska kartläggas

Framgångsrik behandling av akut lymfatisk leukemi, ALL, har ökat överlevnaden men patienter i högriskgruppen drabbas ofta av svåra biverkningar. Nu ska sena komplikationer kartläggas i en ny studie.

Cirka 90 procent av alla barn med ALL botas men den intensiva och ofta långa cytostatikabehandlingen orsakar också biverkningar. Särskilt påfrestande är behandlingen för barn i högriskgruppen.
− Tyvärr har vi sett att många av dessa patienter har svåra biverkningar under behandlingen, men några har åkommor även efter behandling, säger Arja Harila-Saari, professor i pediatrik vid Uppsala universitet.

 

Exempel på biverkningar är infektionskänslighet, men också övervikt och högt blodtryck som kan leda till en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar i vuxen ålder. Behandlingen kan också leda till långvariga buksmärtor och i vissa fall inlärningssvårigheter.

De goda överlevnadsresultaten från behandlingsprotokollet som startade 2008 gör att mycket i högriskbehandlingen även ingår i det nya protokollet ALLTogether.

− Det är därför viktigt att veta vilka långtidseffekter behandlingen har.

För att få en bättre kunskap erbjuds nu cirka 100 barn från Sverige och Finland, och som har fått högriskbehandling enligt det tidigare protokollet, att delta i en studie om biverkningar.

Forskarna kommer att genomföra en mängd undersökningar och provtagningar för att kartlägga biverkningar och ringa in riskfaktorer för kroniska sjukdomar i framtiden. De tidigare patienterna kommer också att få svara på frågor om upplevd livskvalitet. 
−Vi kommer att jämföra resultaten både med friska individer och barn som har fått mindre intensiv leukemibehandling.

 

Målet med kartläggningen är att kunna planera uppföljningar och behandling av sena effekter. Ökad kunskap om biverkningar möjliggör också förebyggande insatser i högriskbehandlingen.

− Det hjälper oss att utveckla en mer individualiserad och tryggare behandling för framtida patienter.

Barncancerfonden stöttar projektet som ska pågå under fyra år. Pengarna ska bland annat användas till att bekosta undersökningarna, som ska göras vid minst tre cancercenter i Norden, en forskartjänst och resor för de patienter som deltar i studien.

− Vi är väldigt glada och tacksamma att vi får möjlighet att genomföra studien. Information om denna extremt intensiva behandling är mycket viktig för dem som har fått, och kommer att få, denna typ av behandling, säger Arja Harila-Saari.

 

Arja Harila-Saari, Uppsala universitet, kliniskt projektanslag, "Sena effekter efter NOPHO-ALL2008 högrisk kemoterapi", 2,8 miljoner under två år.

Arja Harila-Saari har också fått ett projektanslag från Barncancerfonden för "Sena effekter efter behandling av hjärntumör i barndomen efter proton eller fotonstrålning", 1 miljon under två år.