Hon försöker stoppa ett lurigt cancerprotein

Proteinet MYC är litet men har stor förmåga att byta skepnad och bilda proteinallianser som gynnar cancerceller. Forskare försöker nu att hindra denna skadliga process i kroppen.

− MYC är ett cancerprotein som vi behöver kunna stoppa om vi ska bota de cancerformer som finns i dag, säger Maria Sunnerhagen, professor vid Linköpings universitet.

I normala celler fyller MYC-proteinet en viktig funktion för balansen mellan cellernas tillväxt och död. Men i många aggressiva cancerformer, såväl solida tumörer som leukemier, finns för mycket av detta protein.

− Då rubbas balansen i cellernas normala funktioner, säger Maria Sunnerhagen.

Att volymen skruvas upp i cancercellerna beror på att MYC-proteinet har mycket speciella egenskaper. Det kan beskrivas som en jonglerare som kan bolla, koordinera och samverka med upp till 336 andra proteiner. I vissa av de här interaktionerna kan ett överskott av MYC gynna tumörtillväxt.

 

Forskare försöker nu att sätta stopp för det skadliga nätverkandet mellan proteinerna. Ett problem är att MYC är mycket rörligt och föränderligt, till skillnad från andra proteiner som har en mer fast struktur.

− Det skiftar skepnad efter omständigheterna och kan anpassa sig efter behoven. Det här försvårar för läkemedel som riktar sig mot proteiner med fast struktur.

För att kunna utveckla läkemedel som kan blockera den skadliga effekten vill Maria Sunnerhagen förstå det luriga proteinets egenskaper. I arbetet använder hon tekniken NMR, kärnmagnetisk resonans, där proteiners rörlighet och beteende kan studeras på detaljnivå. Förhoppningen är att se hur andra proteiner kan binda till MYC och bilda de interaktioner som gör att tumörcellerna växer.

− Vi vill stoppa interaktioner som leder till cancer och behålla de som är bra.

 

Forskarna har kommit en bit på väg i undersökningen av proteinkomplexen.

− I en av dem har vi kommit så långt att vi har hittat små molekyler som bryter interaktionen med ett protein som vi vet är nödvändigt för cancer. Då tappar MYC sin cancerfunktion.

Nu har Maria Sunnerhagens forskargrupp fått stöd från Barncancerfonden för att kunna fortsätta forskningen.

− Det innebär att vi kan gå vidare till nästa fas. Det är viktigt att det inte bara blir en teoretisk studie, utan något som leder till verkliga förändringar i form av ny terapi, säger Maria Sunnerhagen.

 

Maria Sunnerhagen, Linköpings universitet, projektanslag, "MYC-blockerande läkemedel, nu är vi nära målet", 2,5 miljoner under tre år.