Nygammalt läkemedel mot leukemi

Ett befintligt läkemedel tycks kunna fungera som behandling mot akut lymfatisk leukemi hos barn, visar en ny studie. Forskningen finansieras av Barncancerfonden.

Akut lymfatisk leukemi (ALL) är den vanligaste formen av leukemi, och står för cirka 90 procent av alla leukemifall. Överlevnaden har ökat kraftigt under senare år, men fortfarande dör ett av fem barn som får sjukdomen.
Nu har forskare vid Linköpings universitet sett att ett redan befintligt läkemedel tycks kunna fungera som målinriktad behandling vid sjukdomen, med goda resultat. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften PNAS.

Vid ALL hos barn har forskarna sett att en viss tumörhämmande gen är avstängd i många fall. Men genom ett redan befintligt läkemedel, 5-azacytidin kan genen slås på igen.

Colm Nestor, universitetslektor vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper har lett studien. Han finansieras av Barncancerfonden.

– Det övergripande målet med min forskning är att alla barn ska bli botade. Vår upptäckt kan bana väg för kliniska studier av 5-azacytidin som en ny behandling för denna sjukdom, som vi ännu inte förstår särskilt väl. Ju fler behandlingsalternativ vi har för T-ALL, desto större chanser har vi att besegra denna aggressiva cancerform, säger han i ett pressmeddelande från Linköpings universitet.

5-azacytidin är redan godkänt som läkemedel mot leukemi hos vuxna. Därför hoppas forskarna att vägen från prekliniska fynd i forskningslabb till behandling av barn med T-ALL kan bli kortare med detta läkemedel jämfört med att utveckla helt nya läkemedel.