Immunterapi överlägset vid återfall i ALL

Immunterapi med Blincyto ökar påtagligt överlevnaden hos barn och unga vuxna som fått återfall i ALL jämfört med cytostatika.

På sista dagen av världens största blodcancerkongress, ASH, presenterades en studie som fick stor uppmärksamhet. Studien visar att barn och vuxna som behandlas med läkemedlet Blincyto (blinatumomab) har en förbättrad överlevnad och färre biverkningar efter ett aggressivt återfall i B-lymfoblastisk leukemi, B-ALL, jämfört med barn som behandlas med cytostatika.

– Det här är fantastiska resultat, säger Kerstin Sollerbrant, forskningschef på Barncancerfonden.

– Immunterapi är en del av den medicinska revolution som behövs inom barncancerforskningen – tack vare den här typen av behandling skapas nytt hopp om att rädda de barn där vi tidigare inte hade något verktyg eller mediciner att ta till.

Patienter som hade fått  immunterapibehandling med Blincyto (blinatumomab) istället för cytostatika uppvisade en signifikant högre frekvens av sjukdomsfri överlevnad, 50 procent jämfört med 41 procent i kontrollgruppen, efter en medianuppföljning på 1,4 år.

Den totala överlevnaden var också signifikant bättre i Blincyto-gruppen, 79 procent mot 59 procent i kontrollgruppen, liksom andelen som uppnådde icke detekterbar kvarvarande sjukdom (MRD = Minimal Resisual Disease), 79 procent mot 21 procent.

Studien stoppades i förtid eftersom resultaten var så goda för Blincyto-gruppen. Patienter i gruppen som fick cytostatika fick därefter omedelbart byta behandling, skriver Medpage Today.

Läs studien från Children’s Oncology Group Study AALL1331 här.   

 

Immunterapi en väg fram

Immunterapi och cellterapi är exempel på den nya generationens behandlingar, som visar goda resultat vid behandling av vuxna cancerpatienter. Flera svenska forskare jobbar på att ta fram immunbehandlingar för barn.

Läs mer