AI som vapen mot sviterna av barncancer

Idag är barncancer en sjukdom de flesta överlever. Men ofta till ett högt pris. Nu ska artificiell intelligens hjälpa forskarna att hitta samband mellan olika behandlingar och komplikationer för att öka hälsan hos överlevare senare i livet.

Lundaforskaren Helena Linge har fått ett anslag på nästan 900 000  under två år från Barncancerfonden för sin forskning som går ut på om att identifiera samband mellan barncancerbehandling och sena effekter. Hon använder sig av nya metoder hämtade från forskningsfältet kring artificiell intelligens. 

– Det känns fantastiskt roligt och väldigt givande att kunna fördjupa projektet. Vi hoppas kunna bidra till fältet på ett nytt och tvärvetenskapligt sätt.

Många barn som har behandlats för cancer drabbas senare av komplikationer av sin behandling, exempelvis kognitiva problem, nedsatt rörlighet eller hjärt-kärlsjukdom.

– Att överleva barncancer är en seger, men kan vara förknippat med sena komplikationer. Vi vill med vår forskning ge barncanceröverlevare kunskap om sin hälsa så att de kan vara uppmärksamma på eventuella symptom på sena komplikationer i rätt tid. Och vi vill att vården skall ha användbar information att agera utifrån.

Det handlar alltså om att identifiera samband mellan barncancerbehandling och sena effekter med hjälp av artificiell intelligens och ta fram datadrivna slutsatser. För att kunna göra det använder sig forskarna av ett detaljerat kvalitetsregister. Det täcker alla som fått cancer som barn i Södra sjukvårdsregionen de senaste 45 åren.

Genom att kombinera rena behandlingsdata med information ur andra svenska register om hur det går för den här gruppen senare i livet, hoppas forskarna att de ska hitta nya samband mellan cancerbehandlingen de fått och hälsan hos barncanceröverlevare senare i livet.

– Vi tror att det kan finnas samband som inte framkommer så länge vården träffar och drar slutsatser om en patient i taget.  Vi hoppas att nya mönster av symtom skall framträda, som rätt paketerade kan låta vården göra ett ännu bättre jobb. Alla skall ha samma möjlighet att få bli informerad om sina eventuella framtida risker.