70 procent av alla barn som har haft hjärntumör drabbas av hjärntrötthet

En stor majoritet av alla barn med hjärntumör och 30 procent av dem som haft leukemi upplever hjärntrötthet, visar en ny studie. Trots det har det hittills saknats en metod för att följa upp och mäta hjärntrötthet.

Trots att hjärntrötthet är en av de vanligaste sena komplikationerna som uppstår efter barncancer så finns den inte med i uppföljningsprotokollen. Fram tills nu har det inte ens funnits ett instrument att utvärdera hjärntröttheten med.

Men nu visar en ny studie att 70 procent av alla barn som har haft hjärntumör och 30 procent av alla barn som har haft akut lymfatisk leukemi lider av hjärntrötthet. Studien har letts av Elin Irestorm, neuropsykolog vid psykologenheten Skånes universitetssjukhus.

För att mäta hjärntröttheten utvärderas ett nytt instrument, Multidimensional Fatigue Scale (MFS).

- Studien visar hur vanligt det är med hjärntrötthet och jag hoppas att det ska leda till att man kan fånga upp och hjälpa dessa barn i framtiden, med psykologiskt stöd, hjälpinsatser eller annan behandling.

Vid en hjärntumör behandlas barnet oftast med både operation, cytostatika och strålning av hjärnan. Vid akut lymfatisk leukemi, ALL, är den vanligaste behandlingen cytostatika, även om strålning sker i vissa fall.

- Det som var lite förvånande var att en liten grupp av dem som hade haft leukemi hade lika stora problem med hjärntrötthet som barnen som behandlats för hjärntumör.

I sin studie pekar hon också på att symtomen för hjärntrötthet och symtomen för depression, som också är vanligt efter barncancer, överlappar varandra.

- Det är viktigt att ta reda på vad som är vad. Det är jätteproblematiskt om barn blir behandlade för hjärntrötthet när det egentligen är en behandling för depression som behövs, och tvärt om.

Symtomen som överlappar är trötthetssymptom, att återhämtning tar lång tid, svårigheter med minne, inlärning, koncentration samt humörsvängningar.

- Endast genom att erbjuda alla barn som genomgått barncancer en ordentlig neuropsykologisk utredning så kan man säkerställa att de får rätt hjälp och stöd och anpassningar för rätt problem, säger Elin Irestorm.

- Men där ser jag ett annat problem i att uppföljningsvården inte fungerar likadant i alla regioner, alla barn erbjuds inte en neuropsykologisk utredning.

Nu ska Elin Irestorm gå vidare i sin nästa studie och undersöka samband mellan hjärntrötthet och så kallad kognitiv funktion, det vill säga hjärnans förmåga till tänkande, uppmärksamhet, minne, inlärning, beteendereglering, problemlösning och liknande.

Cognitive fatigue in relation to depressive symptoms after treatment for childhood cancer

 

Hjärntrötthet – den osynliga sjukdomen

Barn som har behandlats för cancer kan drabbas av hjärntrötthet. En slags mental hårddiskkrasch som leder till koncentrationsproblem, svårigheter med inlärning, känslor och socialt samspel. Det kan bli jobbigt i skolan och på fritiden. Läs svar på nio vanliga frågor kring hjärntrötthet.

Läs mer

Nytt instrument ska mäta hjärntrötthet

Barn som behandlas för cancer kan drabbas av hjärntrötthet. Men för att mäta graden av tröttheten behövs ett instrument. – Vi ska utvärdera ett formulär där vi mäter hur barnet upplever hjärntrötthet, säger Elin Irestorm, neuropsykolog vid psykologenheten Skånes universitetssjukhus.

Läs mer