Nytt instrument ska mäta hjärntrötthet

Barn som behandlas för cancer kan drabbas av hjärntrötthet. Men för att mäta graden av tröttheten behövs ett instrument. – Vi ska utvärdera ett formulär där vi mäter hur barnet upplever hjärntrötthet, säger Elin Irestorm, neuropsykolog vid psykologenheten Skånes universitetssjukhus.

Den som är drabbad av hjärntrötthet beskriver det som att ett lock lägger sig över hjärnan, eller att den kort och gott loggar ut. Det blir svårt med minne, inlärning, koncentration och humör. Men trots att läkare och forskare är överens om att barn som har behandlat för cancer drabbas av hjärntrötthet finns det inte något utvecklat instrument på svenska för att mäta graden av problemen före och efter. Därmed är det också svårt att pröva ut behandlingar eller förstå vilka som riskerar att drabbas och vad som händer när det inträffar.

– Det finns ett bra instrument för vuxna men det går inte att använda på barn eftersom frågorna inte går att översätta till barnens vardag. Jag har länge känt mig uppgiven över att kunskapen om hjärntrötthet hos barn är begränsad. Både i studier och i mötet med mina patienter framkommer det att hjärntrötthet är en sen komplikation som barnen lider mycket av, säger Elin Irestorm.

I studien ska barn mellan 8 och 18 år med hjärntumör eller leukemi tillfrågas om att delta. Även en kontrollgrupp med friska barn ska ingå. I studien ska forskarna undersöka sambandet mellan trötthet och psykiskt välmående samt om hjärntröttheten har något samband med specifika behandlingar, som strålning och cytostatika.

– För att mäta graden av hjärntrötthet behöver barnet svara på frågor bland annat kring uppmärksamhet, koncentration och minne. Vi vill också ta reda på varför vissa barn drabbas och andra inte samt hur den drabbade upplever att den mår och vilken tid på dygnet det är som jobbigast, fortsätter Elin Irestorm.

För vuxna som lider av hjärntrötthet finns det mediciner att erbjuda, ofta i kombination med psykologisk behandling och råd om fysisk träning. Men för barn finns det inget att ta till förutom att informera, utbilda och rekommendera anpassningar i skolan.

– I många studier tenderar forskarna att slå ihop alla symptom på trötthet efter barncancer till ”cancerrelaterad trötthet”. Vi tycker dock att det är viktigt att skilja på hjärntrötthet och andra typer av trötthet, som hormonella, säger Elin Irestorm.