Barnonkologens svar på frågor om coronaviruset

Många oroliga föräldrar till barn som behandlas för cancer kontaktar nu oss på Barncancerfonden med frågor om coronaviruset. Vi ringde i vår tur Jonas Abrahamsson, professor och överläkare vid Barncancercentrum på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, för att få svar på de vanligaste frågorna.

Mitt barn behandlas nu för cancer, tillhör hen en riskgrupp för coronaviruset?

Än så länge har vi inte sett någonting som tyder på att gruppen barn som undergår en cancerbehandling är mer utsatta för att smittas eller få en allvarligare form av sjukdomen. Känner man en oro bör man ta kontakt med sin behandlande läkare, via mejl eller telefon. Ambitionen från alla barncancercentra är att alla patienter ska få individuella råd kring i vilken utsträckning de bör undvika sociala kontakter. I övrigt råder vi föräldrar att följa Folkhälsomyndighetens råd för att undvika smittspridning.

Mitt barn har tidigare behandlats för cancer, tillhör hen en riskgrupp nu?

Vi har i nuläget inga belägg för att de barn som har avslutat sin behandling skulle tillhöra en riskgrupp. Min uppmaning är därför att man som förälder bör följa de aktuella råd man fått av sitt barncancercentrum.

Hur bör jag som förälder agera?

I det här läget är det viktigt att vi alla hjälps åt att ta ett gemensamt ansvar för att undvika smittspridning i samhället. Därför är det viktigt att man kontaktar oss innan alla oplanerade besök, vare sig barnet har feber eller inte. Likadant är det viktigt att som förälder inte uppehålla sig på avdelningen om man själv känner av symptom på smitta. På så sätt hjälps vi åt att se till att varken de som är inlagda på avdelningen eller vår vårdpersonal smittas.

Vilka åtgärder vidtas på barncanceravdelningarna?

Alla barncancercentra i Sverige diskuterar situationen med varandra fortlöpande. Vi ser till att ha en tät kontakt för att försöka vidta ungefär samma åtgärder över hela landet. Dessutom har vi regelbunden kontakt med barncancerläkare i länder som drabbats före oss, bland annat Italien, för att lära oss av deras erfarenheter. Hos oss på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus har vi blivit väldigt restriktiva kring besök till avdelningen. Just nu får endast en frisk förälder vara med barnet på avdelningen. Det är främst för att undvika smittspridning i samhället – vi vill inte att vår vårdpersonal, patienter, anhöriga eller övrig personal på sjukhuset ska smittas.

Ställer ni in besök och behandlingar inom barncancervården på grund av risken med corona?

Vi prioriterar och försöker att inte ta in folk på sjukhuset i onödan, så besök som inte är nödvändiga att de sker just precis nu skjuter vi upp. Dessutom försöker vi ta så många besök som möjligt via Skype. Men all behandling och alla viktiga uppföljningskontroller rullar på som vanligt i dagsläget, även stamcellstransplantationer.

*situationen är föränderlig och rekommendationer kan komma att förändras, därmed kan även den här texten komma att uppdateras.