collage-720x405.jpg
Socialminister Lena Hallengren (S) och Camilla Waltersson Grönvall, socialpolitisk talesperson för Moderaterna.

Föräldrar till svårt sjuka barn saknas när riskgrupper för covid-19 tas fram

I coronapandemins spår föreslog ett enigt socialutskott att fler utsatta grupper i samhället kunde bli aktuella för ersättning i syfte stanna hemma från jobbet för att skyddas från smitta. Något beslut är ännu inte fattat, däremot står det klart att föräldrar till svårt sjuka barn inte omfattas av förslaget.

Kort efter att coronaviruset fick fäste i Sverige blev det tydligt att det fanns många grupper i samhället som av olika anledningar är extra känsliga för smitta. Man beslutade då att se över om personer i dessa grupper, som behövde stanna hemma för att undvika smitta men som inte hade ett jobb som tillät hemarbete, skulle få möjlighet till ersättning. Förslaget kom först från Moderaterna i socialutskottet.

– Vi hade under en period sett att flera patientorganisationer lyfte den här frågan och synliggjorde dessa människoöden. Vi såg att vår enda möjlighet för att hitta en lösning var att lägga fram ett förslag i socialutskottet. Sedan tog det glädjande nog bara en vecka tills att vi hade ett helt enigt utskott. Alla partier stod bakom vårt förslag, även regeringspartierna, säger Camilla Waltersson Grönvall, socialpolitisk talesperson för Moderaterna och ledamot i socialutskottet.

Därmed fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att utreda vilka grupper i arbetsför ålder som kunde ingå i en utökad definition av riskgrupper för att bli berättigade till ersättning. I uppdraget stod att Socialstyrelsen även skulle ”ange antalet barn med tillhörande föräldrar, gravida och arbetsföra individer <67 år i den svenska befolkningen som föreslås omfattas av definitionen”.

Ett mycket glädjande besked, menade Barncancerfonden, som vill att även föräldrar till svårt sjuka barn omfattas av en sådan definition. Inte för att barn med cancer tillhör en riskgrupp, men eftersom deras föräldrar måste skyddas från smitta.

– Att bli sjuk som förälder innebär att man inte kan vara med sitt svårt sjuka barn på sjukhuset, en mardröm för vilken förälder som helst. Men det innebär också att man inte kan sköta omsorgen av sitt svårt sjuka barn hemmavid. Att dessa föräldrar därför också betraktas som en grupp som måste skyddas från smitta anser vi är självklart, säger Katarina Gold, chef för råd och stöd på Barncancerfonden.

I ett tillägg till den utredning som Socialstyrelsen lade fram slog man dock senare fast att barn inte ingick i det underlag man tittat på. Ett besked som väcker frågetecken, menar Moderaternas Camilla Waltersson Grönvall.

– På ett av socialutskottets möten frågade jag socialminister Lena Hallengren om underlaget även innefattade barn. På det svarade hon ja. Sedan fick vi det här beskedet. Jag anser att regeringen inte har fullföljt uppdraget från socialutskottet - i utskottsinitiativet ingick barn i uppdraget, säger hon.

När Barncancerfonden ställer frågan till socialminister Lena Hallengren (S) menar hon att det inte ingick i uppdraget till Socialstyrelsen att även ta barn i beaktande.  

– Eftersom barn inte är inom åldersspannet 18-67 år har Socialstyrelsen i sin redovisning inte granskat och tagit fram underlag specifikt gällande barn. Det vi vet sedan tidigare är att barn generellt har mycket låg risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19. Den förhållandevis lilla andelen barn som rapporteras sjuka i covid-19 verkar i huvudsak få mycket milda symtom. Men med det sagt så kan vi ju inte bortse från att det finns barn och unga som är extra infektionskänsliga, skriver Lena Hallengren i ett mejl via sin pressekreterare till Barncancerfonden, och tillägger:

– Däremot har Folkhälsomyndigheten fått i uppdrag att ta fram och sprida ett informationsmaterial till hälso- och sjukvården och elevhälsan gällande insatser riktade till särskilt infektionskänsliga barn och unga med anledning av utbrottet av covid-19.

Katarina Gold, chef för råd och stöd på Barncancerfonden.

Men det är inte nog, menar Barncancerfonden.

– Vi är glada att regeringen har ett barnperspektiv, men ett informationsmaterial till hälso- och sjukvården hjälper inte de föräldrar vars ekonomi redan är ansträngd till följd av de många vabbdagar det innebär att vårda ett barn med cancer. I och med corona riskerar dessa föräldrar att se sin ekonomi försämras ytterligare, säger Katarina Gold.

Camilla Waltersson Grönvall menar att frågan för hur föräldrar till svårt sjuka barn ska få hjälp att hantera sin ekonomi måste studeras.

– Det kortsiktiga perspektivet är att vi behöver få till en lösning på det här ersättningsproblemet så snabbt som möjligt. Den här situationen har också belyst den generella frågan om vilken utsatt ekonomisk situation familjer med svårt sjuka barn hamnar i. Det behöver vi titta mer på, säger hon.

Regeringens förslag om utökade riskgrupper och vilka som ska få möjlighet till ersättning är ännu inte klart. Eftersom förslaget inte kommer omfatta föräldrar till allvarligt sjuka barn menar Barncancerfonden att regeringen behöver återkomma med andra lösningar för den här gruppen.

– Vi är många som väntar på regeringens besked och det är utmanande att det dröjer. De som nu drabbas behöver få en lösning på plats så snart som möjligt. Bekymmersamt är också att föräldrar till svårt sjuka barn inte kommer att omfattas av förslaget. Föräldrar till barncancerdrabbade beskriver idag att man faller mellan stolarna i ersättningsystemet och det är tydligt för oss att regeringen behöver återkomma med alternativ till den här gruppen, säger Katarina Gold.

Wigzell-720x405.jpg

Socialstyrelsen om avsaknaden av svårt sjuka barn som riskgrupp för covid-19: ”Beklagar otydligheten”

Det saknas underlag för att slå fast att barn riskerar att vara extra känsliga för att drabbas av covid-19. Därför finns inte svårt sjuka barn och deras föräldrar med i utredningen kring utökade riskgrupper, menar Socialstyrelsen och ursäktar otydligheten som uppstått.

Läs mer

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Fotograf: Pressbild och Magnus Glans
Skribent: Ellinor Prawitz