Frågor och svar med anledning av coronaviruset covid-19

1. Hur vet jag om jag är smittad?

Vanliga symtom på covid-19:

 • hosta
 • feber
 • andningsbesvär
 • snuva
 • halsont
 • huvudvärk
 • muskel- och ledvärk
 • illamående

2. Hur vet jag om jag är i en riskgrupp?

Enligt en stor kinesisk studie är äldre personer och personer med underliggande sjukdomar överrepresesenterade bland de som blir allvarligt sjuka. Men studien visar också att det bara är en mycket liten del av dessa grupper som drabbas av svår infektion.

Personer med hög ålder i kombination med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, eller diabetes är något överrepresenterade bland de svåra fallen.

Vad gäller just dig som tidigare haft någon typ av barncancer, svarar en av våra uppföljningsmottagningar såhär:

"Det går inte att svara på utifrån hela gruppen utan att det skiljer sig från person till person efter vilken behandling man har fått och vilka sena komplikationer man har. Om överlevarna är oroliga ska de rådfråga sin uppföljningsmottagning för att få individuella svar om vad som gäller för dom."

3. Vem kan jag vända mig till om jag har frågor om viruset och hur det kan påverka mig som tidigare behandlats för någon typ av barncancer?

Prata med din uppföljningsmottagning. Kontaktuppgifter hittar du här:

4. Jag behöver stöd i min oro, var kan jag vända mig?

Just nu är många människor oroliga över coronaviruset. På Röda korsets webbplats kan du ta del av råd om hur du kan hjälpa dig själv när rädslan tar över. Du kan också ringa jourhavande präst på 112 eller kontakta Svenska kyrkans chatt på nätet.

5. Hur smittar viruset?

Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. Även när du hostar och nyser så sprids små, små droppar som bär på smittoämnen. Det sprids alltså i första hand genom kontakt med droppar och sekret från luftvägarna, både genom droppsmitta (hostar och nysningar) men också vid kontakt mellan personer, så kallad kontaktsmitta.

6. Vad händer om jag blir smittad?

De flesta som får viruset blir inte allvarligt sjuka men ett antal fall av svårare symtom har rapporterats som andningssvårigheter och lunginflammation. Det finns inte några tecken på kvarvarande kroniska tillstånd efter att man tillfrisknat.

7. Vad kan jag själv göra för att undvika att bli smittad?

 • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen. Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Smittämnen fastnar lätt på händerna. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök.
 • Undvik kontakt med sjuka människor.
 • Är du själv sjuk - stanna hemma. Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen.

8. Finns det vaccin eller botemedel?

Det finns inget vaccin och i nuläget finns det inget specifikt läkemedel mot covid-19. Behandling som ges vid svårare sjukdom är inriktad på att stödja funktionen hos lungor och eventuellt andra påverkade organ.

Internationella studier av olika typer av läkemedelsbehandlingar pågår och forskning sker kring utveckling av ett vaccin.

9. Kan jag gå till jobbet/skolan?

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Du ska inte gå till jobbet eller skolan. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

 • Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.
 • Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.
 • Äldre människor har större risk att bli svårt sjuka. Därför är det viktigt att inte i onödan besöka personer på sjukhus och äldreboenden. Låt bli sådana besök om du känner dig det minsta sjuk.
 • Du som arbetar med vård av äldre ska inte gå till jobbet om du har hosta eller är förkyld.

10. Kan jag åka på semester?

UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder. Anledningen är den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den osäkra situationen som råder för resande.

I de länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller de här besluten. Beslutet om avrådan till alla länder gäller till och med 14 april. Därefter kommer en ny bedömning kommer att göras.

Följ Folkhälsomyndighetens råd, läs på krisinformation.se och ta hand om er!

 

Svar på frågorna är tagna från Folkhälsomyndighetens "Frågor & Svar" samt krisinformation.se, 2020-03-17