Frågor och svar med anledning av coronaviruset covid-19

Uppdaterat 2021-10-01

1. Hur vet jag om jag är smittad?

Vanliga symtom på covid-19:

 • hosta
 • feber
 • andningsbesvär
 • snuva
 • halsont
 • huvudvärk
 • muskel- och ledvärk
 • illamående

2. Hur vet jag om jag är i en riskgrupp?

Enligt en stor kinesisk studie är äldre personer och personer med underliggande sjukdomar överrepresesenterade bland de som blir allvarligt sjuka. Men studien visar också att det bara är en mycket liten del av dessa grupper som drabbas av svår infektion.

Personer med hög ålder i kombination med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, eller diabetes är något överrepresenterade bland de svåra fallen.

Vad gäller just dig som tidigare haft någon typ av barncancer, svarar en av våra uppföljningsmottagningar såhär:

"Det går inte att svara på utifrån hela gruppen utan att det skiljer sig från person till person efter vilken behandling man har fått och vilka sena komplikationer man har. Om överlevarna är oroliga ska de rådfråga sin uppföljningsmottagning för att få individuella svar om vad som gäller för dom."

3. Vem kan jag vända mig till om jag har frågor om viruset och hur det kan påverka mig som tidigare behandlats för någon typ av barncancer?

Prata med din uppföljningsmottagning. Kontaktuppgifter hittar du här:

4. Jag behöver stöd i min oro, var kan jag vända mig?

Just nu är många människor oroliga över coronaviruset. På Röda korsets webbplats kan du ta del av råd om hur du kan hjälpa dig själv när rädslan tar över. Du kan också ringa jourhavande präst på 112 eller kontakta Svenska kyrkans chatt på nätet.

5. Vad kan jag själv göra för att undvika att bli smittad?

 • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen. Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Smittämnen fastnar lätt på händerna. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök.
 • Undvik kontakt med sjuka människor.
 • Är du själv sjuk - stanna hemma. Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen.

 

Följ Folkhälsomyndighetens råd, läs på krisinformation.se och ta hand om er!