Barncancerfondens riktlinjer för minskad smittspridning av coronaviruset (covid-19)

30 september 2021

Rådande smittläge och lokala allmänna råd

Barncancerfonden arbetar aktivt med att vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra smittspridningen av covid-19 på både nationell och regional nivå utifrån Folkhälsomyndihetens råd och rekommendationer.

Vi följer utvecklingen och gör anpassningar utifrån de nationella riktlinjerna samt de lokala allmänna råd som har införts i ett flertal regioner i landet. Här kan du läsa mer om Folkhälsomyndighetens lokala allmänna råd.

Mot bakgrund av rådande smittläge och Folkhälsomyndighetens allmänna råd vidtar Barncancerfonden olika åtgärder inom organisationen för att förhindra smittspridning av covid-19, utifrån nationella och lokala allmänna råd.

Det kan exempelvis vara:

  • De medarbetare som kan, uppmanas arbeta hemifrån.
  • Möten och sammankomster sker digitalt.
  • Samtliga resor, internationellt och nationellt, avråds.
  • Aktiviteter med fysisk närvaro pausas eller sker digitalt.

Åtgärderna gäller tillsvidare och Barncancerfonden utvärderar löpande om dessa bör revideras.

Här kan du ta del av mer information om covid-19 och Folkhälsomyndighetens riktlinjer och allmänna råd

För mer information om de regionala föreningarna och den lokala verksamheten, klicka här.

Mer information om coronaviruset (covid-19)

Har du fler frågor om coronaviruset (covid-19) kan du kontakta 113 13 eller läsa mer på 1177.se