Barncancerfondens riktlinjer för minskad smittspridning av coronaviruset (covid-19)

23 november 2020

Rådande smittläge och lokala allmänna råd

Barncancerfonden arbetar aktivt med att vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra smittspridningen av covid-19 på både nationell och regional nivå.

Vi följer utvecklingen och gör anpassningar utifrån de nationella riktlinjerna samt de lokala allmänna råd som har införts i ett flertal regioner i landet. Här kan du läsa mer om Folkhälsomyndighetens lokala allmänna råd. 

Mot bakgrund av rådande smittläge och Folkhälsomyndighetens allmänna råd har Barncancerfonden vidtagit följande åtgärder inom organisationen för att förhindra smittspridning av covid-19:

  • De medarbetare som kan, uppmanas arbeta hemifrån.
  • Möten och sammankomster sker digitalt.
  • Samtliga resor, internationellt och nationellt, avråds.
  • Samtliga planerade aktiviteter med fysisk närvaro pausas eller sker digitalt.

Åtgärderna gäller tillsvidare och Barncancerfonden utvärderar löpande om dessa bör revideras.

Här kan du ta del av mer information om covid-19 och Folkhälsomyndighetens riktlinjer och allmänna råd

För mer information om de regionala föreningarna och den lokala verksamheten, klicka här.

Så kan du skydda dig och andra från smittspridning

  • Om möjligt, undvik fysisk kontakt med andra personer än de du bor tillsammans med.
  • Stanna hemma vid minsta symptom.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, i minst 20 sekunder.
  • Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Om möjligt, undvik allmänna färdmedel eller kollektivtrafiken.
  • Undvik att delta i större sociala sammanhang.

Mer information om coronaviruset (covid-19)

Har du fler frågor om coronaviruset (covid-19) kan du kontakta 113 13 eller läsa mer på 1177.se