Wigzell-720x405.jpg
Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen om avsaknaden av svårt sjuka barn som riskgrupp för covid-19: ”Beklagar otydligheten”

Det saknas underlag för att slå fast att barn riskerar att vara extra känsliga för att drabbas av covid-19. Därför finns inte svårt sjuka barn och deras föräldrar med i utredningen kring utökade riskgrupper, menar Socialstyrelsen och ursäktar otydligheten som uppstått.

I mars fick Socialstyrelsen i uppdrag att utreda vilka grupper i samhället som riskerar att drabbas extra hårt av covid-19 och därmed kan vara aktuella för ersättning för att kunna stanna hemma från jobbet. I uppdraget stod att utredningen även skulle ”ange antalet barn med tillhörande föräldrar, gravida och arbetsföra individer <67 år i den svenska befolkningen som föreslås omfattas av definitionen”.

Glädjande, menade Barncancerfonden, som vill att även föräldrar till svårt sjuka barn omfattas av en sådan definition. Inte för att barn med cancer per se tillhör en riskgrupp, utan för att deras föräldrar måste skyddas från smitta. Men när utredningen var färdig kom ett tillägg – Socialstyrelsen hade beslutat att inte titta på huruvida barn och deras föräldrar skulle kunna utgöra en riskgrupp. Anledningen till tillägget förklarar Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen, med att det idag saknas tillräckliga data som ger stöd för att barn riskerar att utgöra en riskgrupp.

– Detta gäller även om barn har någon av de kroniska sjukdomar som finns med i listan över riskfaktorer för vuxna (bland annat cancer, reds anm). Det finns enstaka individer som har ett sådant hälsoläge att covid-19 riskerar att få en allvarlig utveckling men det är ännu okänt vilka faktorer som kan förklara det, säger hon.

Olivia Wigzell förstår att rapporten från Socialstyrelsen har väckt vissa frågetecken.

– Uppdraget var formulerat som att barn ingår i riskgrupper och i rapporten har vi uttryckt oss som om barn kan ingå – en otydlighet som vi beklagar. Sedan vi redovisade uppdraget den 17 april har dock bilden klarnat om vilken risk som barn löper när det gäller allvarliga former av covid-19, och vi kan nu konstatera att det inte finns underlag för formuleringen om barn i riskgrupp, säger hon.

Istället är det fortsatt viktigt för familjer vars barn behandlas för cancer att rådgöra med sin behandlande läkare kring vilka åtgärder som är nödvändiga i de enskilda fallen, menar Olivia Wikzell. Hon betonar också att Socialstyrelsen har regelbunden kontakt med regionala cancercentrum för att hålla sig uppdaterade på hur situationen ser ut och vilka behov som uppstår.

– Skulle professionen behöva mer stöd för individuellt anpassade bedömningar och preventiva åtgärder så ska vi bistå med det, vi har hela tiden öppen dörr för att bidra med kunskap när nya kunskapsbehov uppstår, säger hon.