Beslut i reseutlysningen

Nu är besluten om bidrag till 2020 års sista utlysning om resor, symposier, uppstartsbidrag, metodikstudier/utbildningskurser, forskarutbildningskurser och gästföreläsare offentliga. Du hittar besluten här.