Utbildning för Barn/Undersköterskor i barnonkologisk omvårdnad

Barncancerfonden finansierar utbildningen för barn/undersköterskor både på centra samt länssjukhus. Med anledning av önskan från barn/undersköterskegruppen har Barncancerfonden fattat beslut om att stödja en fördjupningskurs i omvårdnad inom barnonkologi. Måndag 20/4 till Torsdag 23/4-2020 Anmälan senast 16/3 2020

Mer information hittar du här.