Fertilitet och graviditet efter cancer i barn- och ungdomen

Många som drabbats av barncancer känner en stark oro över att sjukdomen och behandlingen ska påverka deras möjligheter att få barn i framtiden. Därför är du välkommen till en öppen föreläsningsdag på Karolinska Institutet, eller digitalt, som handlar om hur fertilitet och graviditet kan påverkas.

Cirka 70 procent av de som överlever barncancer får sena komplikationer till följd av sjukdomen eller behandlingen. Infertilitet eller svårigheter att få egna biologiska barn är något som kan drabba både pojkar och flickor.  
 
Med fokus på dig som patient eller överlevare bjuder Karolinska Institutet in till en öppen konferens där läkare, forskare och drabbade diskuterar fysiska och psykiska aspekter av fertilitetsproblem efter cancer. Under dagen delar talarna berättelser om cancer och fertilitet utifrån sina olika perspektiv, samt vilka möjligheter som finns idag och i framtiden att komma till rätta med komplikationerna.  

Ansvarig för symposiet är Kenny Rodriguez-Wallberg, professor och överläkare vid Karolinska universitetssjukhusets sektion för reproduktionsmedicin där hon arbetar med fertilitetsbevarande åtgärder.  

- Vi upplever att det ibland finns för lite tid för patienter, läkare och forskare att ta del av varandras perspektiv och berättelser. Med symposiet vill vi erbjuda en öppen möjlighet att mötas och lära av varandra, säger Kenny Rodriguez-Wallberg. 

Hon hoppas att många barncanceröverlevare ska hitta till föreläsningsdagen som även kan följas via zoom. 

- Som drabbad och överlevare av cancer befinner man sig kanske i en situation som få kan förstå fullt ut. Vi vet att många barncanceröverlevare oroar sig för sin fertilitet, och kanske har man frågor och tankar som man känner sig ensam med. Under den här dagen har vi samlat en blandning av patienter, läkare och forskare som har gemensamt att de vill dela sina berättelser om cancer och fertilitet, säger Kenny.

Välkommen på symposium

Vad: Symposium: När cancer drabbar unga – Hur påverkas fertilitet och graviditet 

Var: Sune Bergström Aula J3:07, Nya Karolinska Sjukhuset 

Delta digitalthttps://ki-se.zoom.us/j/66093345522 

När: 9 december, kl. 9:00 – 16:00 

Kostnad: Deltagande är gratis och om man anmäler sig bjuder KI på lunch och fika 

Program för dagen hittar du här.

 

Workshop fredag, 10 december  

Under fredagen fortsätter symposiet med specialiserade workshops i mindre grupper.  

FM tema: Cancer under graviditeten  

EM tema: Fertilitetsbevarande åtgärder för barn.  

Deltagande på workshops är öppet efter intresseanmälan och i mån av plats 

Fakta: Barncancer och fertilitet

  • Problem med hormonstörningar, fertilitet och sexuell hälsa hör till de sena komplikationer som kan drabba överlevare.  
  • I vissa fall kan cancern i sig påverka fortplantningsorganen eller hypofysen, den del av hjärnan som styr hormonproduktionen.  
  • Även behandlingen kan leda till sena komplikationer.  
  • Strålbehandling mot testiklar eller äggstockar och även vissa typer av cytostatika kan påverka den framtida fertiliteten.