Beslut i höstutlysningen 2020

Besluten i Barncancerfondens höstutlysning 2020 är nu offentliga.

Av 200 inkomna ansökningar beviljades 100 ansökningar (beviljandegrad 50%). Det totala beviljade beloppet uppgick till 146 130 501 kr vilket är rekord, det högsta beloppet i Barncancerfondens höstutlysning någonsin.

I utlysningen av projektanslag inkom 150 ansökningar, varav 73 beviljades. Totalt beviljades ansökningar om projektanslag med 113 522 108 kr. 

Beviljandelistor för utlysningarna inom höstutlysningen finns här.