Beslut i reseutlysningen 2020

Beslut i årets första reseutlysning är nu offentliga

Beviljandelistor för resor, symposium, metodikstudier/utbildningskurser, forskarutbildningskurser och gästföreläsare finns här.