Beslut i utlysningen MT2020

Besluten i årets utlysning av medicintekniska projekt är nu offentliga

Beviljandelistor finns här.