Beslut i tjänsteutlysningen TJ2020

Besluten i Barncancerfondens tjänsteutlysning TJ2020 är nu offentliga.

Av 90 inkomna ansökningar beviljades 24 ansökningar (beviljandegrad 27%). Det totala beviljade beloppet uppgick till 63 162 073 kr. 

Beviljandelista finns publicerad här.