Beslut i utlysningen för resor, symposier, metodikstudier/kurser, forskarutbildningskurser och gästföreläsare

Nu är besluten om bidrag till 2022 års första utlysning om resor, symposier, metodikstudier/utbildningskurser, forskarutbildningskurser och gästföreläsare offentliga. Du hittar besluten här.