Beslut i utlysningen för resor och symposier

Nu är besluten om bidrag till årets första utlysning om resor och symposier offentliga. Du hittar besluten här.