Beslut i utlysningen för resor, symposier och metodikstudier

Nu är besluten om bidrag till årets andra utlysning om resor, symposier och metodikstudier offentliga. Du hittar besluten här.