Beslut i reseutlysningen 2020

Beslut i årets andra reseutlysning är nu offentliga

Beviljandelistor för resor, symposium samt metodikstudier/utbildningskurser finns här.