Beslut i utlysningen medicinsk teknik

Nu är besluten om projektanslag inom medicinteknisk forskning och utveckling offentliga.

Du hittar besluten här.