Beslut i tjänsteutlysningen TJ2021

Besluten i Barncancerfondens utlysning av forskningstjänster 2021 är nu offentliga.

Av 117 inkomna ansökningar beviljades 28 ansökningar (beviljandegrad 23,9%).

Beviljande tjänster finns här.