Beslut i utlysningen för resor, symposier, metodikstudier/kurser och uppstartsbidrag

Nu är besluten om bidrag till åretas andra utlysning om resor, symposier och metodikstudier/utbildningskurser, samt beslut i utlysningen för uppstartsbidrag offentliga. Du hittar besluten här.