NBCNS Clinical Fellow

NBCNS utlyser kliniska fellowships för kliniskt verksamma yrkesgrupper inom barnonkologi eller associerade verksamheter, med inriktning på CNS-tumörer eller neuroblastom.

Ett kliniskt fellowship i barnonkologi är ett individuellt utbildningsprogram
vilket syftar till en klinisk och vetenskaplig utveckling för framtida specialister
med ambition att använda sina kunskaper i en framträdande roll i ämnet såväl
nationellt som internationellt. Fellowship kan sökas av läkare eller andra
kliniskt verksamma inom barncancerområdet. Sökande är färdig
specialist/forskarutbildad eller under specialistutbildning/forskarutbildning.
Anslaget beviljas för ett år, men ett fortsättningsanslag för ytterligare ett år kan
sökas.

Sista ansökninsdag 29 maj 2020.

Mer information om utlysningen hittar du här.