Från idé till klinik – hur kommer ny kunskap barn och familjer till del?

Konferens och nätverksmöte

Den 24 november 2022 anordnas en konferens med syftet att inspirera och dela kunskap om implementering av komplexa interventioner i vården av barn med cancer. Konferensen riktar sig mot hälso- och sjukvårdspersonal och chefer som är intresserade av kvalitets-/ och vårdutveckling samt hälso- och vårdvetenskaplig forskning inom barncancervården.

Datum: 24 november, 2022

Tid: 09.00–16.00

Plats: Konferensanläggning: Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm

Nätverk för barnonkologisk hälso- och vårdvetenskap
Konferensen följs av ett nätverksmöte som avslutas den 25 november kl 14:00. Nätverkets syfte är att stärka nationell samverkan och hälso- och vårdvetenskaplig forskning inom barnonkologin genom att formera ett nätverk. Nätverket riktar sig emot sjuksköterskor som arbetar med kvalitets-/ och vårdutveckling samt hälso- och vårdvetenskaplig forskning inom barncancervården med minst magisterexamen.

Datum: 24–25 november, 2022

Tid: 24/11 17:00–avslutas med middag, 25/11 08.00–14:00

Plats: Clarion Hotell Amaranten, Kungsholmsgatan 31, Stockholm

 

Program samt information om anmälan kommer i augusti. Anmälan sker före sista september.

Eventuella frågor skickas till:

Karin Enskär
E-post: karin.enskar@kbh.uu.se

 

Annons