Beslut i tjänsteutlysningarna TJ2022 och ST2022

Besluten i Barncancerfondens utlysningar av forskningstjänster 2022 är nu offentliga.

Av 109 inkomna ansökningar beviljades 30 ansökningar (beviljandegrad 27,5%).

Beviljande tjänster finns här.